<kbd id="isx69dar"></kbd><address id="knz4ceq5"><style id="ins5w1wi"></style></address><button id="qrvzk8l1"></button>

    • Planning for 2020-21 Budget Challenges »
    • Denver Public 学校 moves summer programs to remote format »
    • Internet Access and Technology Support for Remote Learning »
    • DPS 学校 to Remain Closed to In-Person Classes for Remainder of School Year »
    • DPS 板 of Education Statement on Keeping Our Communities Safe & Welcoming and Putting our Students First During the COVID-19 Crisis »
    • Update on State and National Assessments »
    • For Parents & Guardians: What to Do When School is Closed »
    • The Importance of Social Distancing »
    • Our Commitment to Being a Safe & Welcoming Community

     DPS will not tolerate any hateful or racist words or actions. Please, be kind to one another. Our district has put policies and practices into place to make sure that everyone in the DPS community has the opportunity to learn and work in an environment where they are treated with dignity and respect, free from discrimination or harassment. We fully support our diverse students, families and staff, particularly in these challenging times.

     西班牙语

     500 Internal Server Error

    • Actualización diaria de DPS: 26 de marzo »
    • Distribución de computadoras portátiles de DPS entre el 25 y el 27 de marzo »
    • No habrá clases presenciales hasta el 17 de abril »
    • Actualización sobre las evaluaciones estatales y nacionales »
    • Nuestro compromiso de ser una comunidad segura y acogedora

     العربية

     موارد فيروس كورونا (كوفيد-19) للأسر والطلاب

     500 Internal Server Error

    • أجهزة لابتوب متاحة في 20 و21 إبريل في مدارس مختلفة »
    • استلام أجهزة لابتوب 8 إبريل للطلاب من الروضة إلى الثاني عشر »
    • مدراس دنفر العامة ستبقى مغلقة حتى نهاية العام الدراسي »
    • استلام أجهزة لابتوب لطلاب الثانوية من 7-8 إبريل »
    • لا توجد دروس بالفصول حتى 30 إبريل »
    • تحديث DPS اليومي: 26 مارس »
    • توزيع DPS لأجهزة اللابتوب 25-27 مارس »
    • عملية توزيع الأجهزة »
    • لا توجد دروس بالفصول حتى 17 إبريل »
    • 越南的

     Nguồn Trợ giúp cho các Gia đình và Học sinh về Coronavirus (COVID-19)

    • Vui lòng Giúp Chúng tôi Hoạch định cho Năm Tới bằng cách Hoàn tất Bản Khảo sát Ý kiến về Chương trình Học tập Từ xa »
    • Nhận Máy vi tính vào ngày 20 tháng Tư và ngày 21 tháng Tư, tại nhiều Địa điểm Khác nhau »
    • 500 Internal Server Error
    • Chủ đề: Các trường DPS Vẫn Sẽ Ngừng Việc Học tập Trên Lớp trong Phần Còn lại của Năm Học »
    • Phát Máy tính cho Học sinh Trung học Phổ thông vào ngày 7-8 tháng Tư »
    • Không Tổ chức các Lớp học Trực diện cho đến hết ngày 30 tháng Tư »
    • Cập nhật Thông tin Hàng ngày của DPS: Ngày 26 tháng Ba »
    • Phân phát Máy tính Xách Tay của DPS vào ngày 25-27 tháng Ba »
    • Quy trình Phân phát Thiết bị Công nghệ »
    • Không Tổ chức các Lớp học Trực diện cho đến hết ngày 17 tháng Tư »
    • Cam kết là một Cộng đồng An toàn & Chào đón

     500 Internal Server Error

     Soomaali

     Ilaha Coronavirus (COVID-19) ee Qoysaska iyo Ardayda

     አማርኛ

     ስለኮሮና ቫይረስ (COVID-19) መረጃዎች ለቤተሰቦች እና ለተማሪዎች

     ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጥሩ አቀባበል ያለው ማኅበረሰብ ለመሆን ቁርጠኝነታችን


     nginx

     नेपाली

     परिवार र विद्यार्थीहरूका लागि कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) स्रोतहरू

     प्रमुख सूचनाहरू

     सुरक्षित र आकर्षक समुदाय बन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता

     500 Internal Server Error

     русский

     Ресурсы для семей и учащихся на тему коронавируса (COVID-19)

    • Помогите нам в планировании следующего года, заполнив анкету по дистанционному обучению »
    • Выдача компьютеров 20 и 21 апреля в разных точках »
    • Доступ к Интернет и техническая поддержка дистанционного обучения »
    • Стационарное обучение в Государственных школах Денвера отменено до конца учебного года »
    • Отмена стационарных занятий до 30 апреля »
    • Выдача компьютерного оборудования школами DPS 25-27 марта. »
    • Процедура передачи устройств »
    • Отмена стационарных занятий до 17 апреля »
    • Наша приверженность созданию безопасного и дружелюбного сообщества

     500 Internal Server Error

     В DPS не потерпят любых проявлений ненависти или расизма. Мы просим вас быть добрее друг к другу. Наш округ разработал и внедрил политики и методы, чтобы обеспечить всем равные условия для обучения и работы, достойное и уважительное отношение к каждому члену сообщества DPS, а также отсутствие дискриминации или притеснения. Мы полностью поддерживаем разнообразие среди наших учащихся, семей и сотрудников, особенно в эти непростые времена.

     ျမန္မာ

     မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) ရင္းျမစ္မ်ား

     ေခါင္းစီးမ်ား

     ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး ေႏြးေထြးႀကိဳဆုိမႈရွိေသာ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္ေစမည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ

     Français

     500 Internal Server Error

    • Distribution d’ordinateurs portables à DPS du 25 au 27 mars »
    • Processus de distribution d'appareils technologiques »
    • Pas de cours en présentiel jusqu'au 17 avril »
    • Notre engagement à être une communauté sûre et accueillante

     500 Internal Server Error


     nginx

       <kbd id="32v6q3rh"></kbd><address id="701a9t5b"><style id="0m9m64ky"></style></address><button id="xsoiuak9"></button>